Nezaradené

Predslov k novej podobe časopisu

Vážení priatelia! Dostali ste do rúk prvé číslo Včelára v roku 2011, trochu iné, ako sme boli zvyknutí. Dúfam, že aj vo Vás prevládli pozitívne emócie a že si na nový výzor časopisu rýchlo zvyknete.
Náš časopis má v tomto roku svoje osemdesiate piate narodeniny. Má za sebou kus záslužnej práce v prospech slovenského i svetového včelárstva. Prežil chvíle žičlivé i krízové. Má za sebou bohatú históriu, dejiny, ktoré sú pre nás všetkých obrovským záväzkom.
Časopis dostáva novú podobu. Primeranú možnostiam a potrebám doby. Náš čitateľ si to zaslúži. Na stránky sa tak dostanú aj v minulosti obchádzané veci, lebo sme ich technicky nedokázali primerane zvládnuť.

Časopis Včelár je odborným, a jediným, mesačníkom Slovenského zväzu včelárov. Z tohto postavenia mu vyplývajú aj iné povinnosti, potreba mapovania zväzového a spoločenského života našich členov. Často je jediným spojením včelára s najvyššími riadiacimi zložkami SZV a rezortného ministerstva. Nájsť kompromisné riešenie a uspokojiť očakávania všetkých, nie je jednoduché. Pravdu majú tí, čo tvrdia, ze by sme sa mali venovať predovšetkým odborným veciam, ale aj tí, ktorí tvrdia, ze nemôžeme byť nevšímaví k dianiu okolo nás, napr. k úspechom v medzinárodných súťažiach, hoci ich dosahuje len malé percento našej členskej a čitateľskej komunity. Uvedomujeme si, ze nielen prácou je človek živý, chov včiel je pre mnohých viac relaxom a únikom z dennej reality ako len tvrdou honbou za peniazmi. A tak sa aj dalej budeme pohybovať kdesi uprostred prúdu, pri tom pozorne sledovať vývojové trendy, približovať novinky, ktoré nás udržia vo veľkej rodine moderných včelárov sveta.

Otvárame nový koncept časopisu. Nech bude vonkajšia podoba Včelára akákoľvek, vždy záleží najmä na jeho obsahu, na priazni a potrebách vás – jeho čitateľov. Teší ma, že aj v tomto roku ste si časopis predplatili v hojnom počte, že sa počet čitateľov zvyšuje. Na tvorbe obsahu sa tiež môžeme podieľať všetci spoločne – pripomienkou, poznámkou, názorom, upozornením na zaujímavú skutočnosť. Lebo aj svet, v ktorom sa s našimi včielkami pohybujeme je pestrý, mnohofarebný.

Som rád, že hneď v prvom „novom” čísle vám môžeme priniesť informáciu o ďalšom „zlate” našich zástupcov získanom v medzinárodnej súťaži, ale aj analytický pohľad skúseného a uznávaného kolegu včelára na roky minulé i našu súčasnosť, zaujímavú reportáž zo zahraničia, množstvo cenných, praxou overených rád a zaujímavostí či niekoľko oprášených, už osvedčených rubrík.

Príjemné čítanie !

Ján Repka

Related Posts