Nezaradené

Včelárske minimum – vzdelávací kurz

Dňa 17. – 20.02.2011 organizuje CVŽV Nitra – Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku vzdelávací kurz Včelárske minimum, ktorý sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Stropkove. 

Podujatie je organizované prostredníctvom vzdelávacieho projektu „Vyššie odborné vzdelávanie včelárov pre získanie odbornosti VČELÁR“ podporovaného zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Opatrenie 1.6 pod názvom: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.

Príloha: Včelárske_minumum_Stropkov.doc (71.5 KB)

Program I.Q/2011:Program_školení_ÚVč_LH_I_Q_2011.doc (36.5 KB)

Related Posts