Nezaradené

Včelár 2/2011

vcelar2_2011.jpgJán Repka: Spoločne dokážeme viac … 21

Čo zasejeme, to budeme žať! . . 22
JUDr. Milan Sláviček, PhD.:
Právna subjektivita prináša 3 množstvo nových úloh…….22
Poďte s nami do Talianska . . . . 23
Podporte občianske združenie SZV…………………24
Ing. Tibor Jokay: Kočovanie v nových podmienkach………… 25-27
Ing. Michal MAČIČKA, CSc.:
Vyberáme si stanovište včelstiev……………. 28-29
Videné okom čitateľa ……..29
Kvety a včely ………….. 29
Ing.arch. Stanislav Mika:
Včelárov rok – Február . . . . 30-31
Ing. Jaroslav Gasper: Vieme už o klieštikovi všetko? … 32
RNDr. A. Faková: Brečtan popínavý – medonosná rastlina, ochrana susedov pred včelami . 34
MVDr. Martin Staroň: Odber vzoriek zimných mŕtvoliek……………..35
Radoslav Danko: Sv. Ambróz – patrón včelárov 36-37
ŠVK, Test – február………38
Zapojte sa do súťaže ……… 38
Spoločenská rubrika, riadková inzercia ……….. 39
Napísané životom ………. 40
Krížovka …………….. 40

Related Posts