Nezaradené

Včelár 3/2011

vcelar_3_2011.jpegIng. Ľudovít Gál: Kolumbova pravda … 41

Ján Repka:
Diskutovali o profile absolventa odboru včelár … 42
Tibor Valovič: Poohliadnutie sa späť . . . . . 43
Mgr. Dana Krajčovičová:
Oslava medu v Hybiach . . . . 43
Jozef Nemčok:
Naozaj nám chýba cit pre detaily?  . 44–45
Ing. Jaroslav Gasper, rep:
Kurz medového pečiva … 46
Ing. Tibor Jókay:
Kočovanie v nových podmienkach …47
Ing. Michal Mačička, CSc.:
Vyberáme si kočovné stanovište včelstiev … 48–49
Videné okom čitateľa …49
Ing. Anna Novosádová:
Včelárov rok – marec … 50–51
RNDr. A. Faková:
Vŕba rakyta – najdôležitejšia jarná medonosná rastlina …52–53
Fotohádanka . . . 53
Prof. Ing. Jozef Kodrík, CSc.: Včely a mravce … 54–55
Ing. Dušan Noskovič:
Je medovica aj rastlinného pôvodu ? …55
Ing. Michal Mačička, CSc.:
Pevnosť úľových nadstavkov s jednoduchými stenami …56
ŠVK, Test – záverečný test … 57
Spoločenská rubrika, riadková inzercia … 58–59
Napísané životom … 60
Krížovka . … 60

Related Posts