Nezaradené

Obežník č. 3/2011 – Usmernenie k rozhodnutiu o schválení podpory pre podporný rok 2010/2011

Kontroly vykonané PPA zistili u ZO SZV nedostatky v administrovaní podpory v zmysle Nariadenia vlády č.422/2007 Z.z., ktoré súvisia aj zo zmenami funkcionárov ZO SZV na základe výsledkov volieb Výročných členských schôdzí ZO SZV a neodovzdaním príslušných dokumentov vrátane obežníkov upresňujúcich administráciu NV č.422/2007.

Z tohto dôvodu vydávam tento obežník.

Upozornenie: Ak sa žiadateľ / ZO SZV alebo včelár/ pokúsi o podvod bude vylúčený z možnosti získania podpory na celé obdobie platnosti  Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva  t.z. do roku 2013 vrátane.

Príloha: Obežník č. 3/2011 – Usmernenie k rozhodnutiu o schválení podpory pre podporný rok 2010/2011.doc(106 kB)

Related Posts