Nezaradené

Obežník č. 4/2011

Vyhláška MP SR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá chovateľovi včiel, v znení § 1 ods. 1, za povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roku počet včelstiev, ktoré včelár chová na jednotlivých stanovištiach k 15. aprílu príslušného kalendárneho roku. Z dôvodu presnej registrácie všetkých včelárov a včelstiev na území Slovenskej republiky budú vykonávať poverení asistenti úradných veterinárnych lekárov v súčinnosti s Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami kontrolu zdravotného a kondičného stavu včelstiev a kontrolu správnosti vyplnenia tlačív „Hlásenie chovateľa včiel” v termíne do 6. mája 2011

Príloha: Obežník_č.4/2011.doc (140.5 KB)

Related Posts