Nezaradené

Včelár 04/2011

vcelar_04_2011.pngKomu to prospeje?……..61
Zo života SZV ………..62
Dotačná politika štátu významnou pomocou včelárstvu..62-63
Ing. Anna Novosadová:
Svet patrí pripraveným! ……64
Z našej pošty …………..65
Rudolf Moravčík:
Včelárov rok – apríl…66-67
Michal Vine:
Jednoducho a efektívne. . . . 68-69
J. Repka:Medveď – strach náš každodenný .70
Jozef Blaha:
Pod Roháčmi pekne, zdravo …ale včelárovi ťažko……..71
J. Repka: Východiskom môže byť len kompromis ..72-73
Michal Kálaš:
Medvede a včelstva – kde je riešenie?…74-75
RNDr. A. Faková:
Javor horský – jedna z najlepších jarných medonosných drevín … 76-77
Prof. Jozef Kodrík, CSc: Rozšírme včeliu pastvu na našich včelniciach..78
Katarína Kočanová: Med a jeho netradičné využitie … 79
Včelárstvo vo svete ………79
Ing. Michal Mačička, CSc: Odstraňovanie včiel z medných plástov ..80-81
Inzercia ………………82
Spoločenská rubrika………83
Napísané životom ……….84
Krížovka ……………..84

Related Posts