Nezaradené

Obežník č.7/2011 – Porada predsedov a funkcionárov SZV a ZSV v súvislosti s NV 31/2011

Na 18. júna. 2011 zvolávam poradu predsedov ZO SZV a predsedov občianskych združení Združenia Slovenská včela v priestoroch Agroinštitútu Nitra (Kongresová hala) so začiatkom o 09:00 hod.

Porada je určená aj pre  funkcionárov SZV a ZSV, ktorí pripravujú podklady ku žiadostiam o vyplatenie podpory podľa NV 31/2011 v rámci jednotlivých ZOSZV a ostatných občianskych združení v rámci ZSV.

Príloha: Obežník č.7/2011.doc (31.5 KB)

Related Posts