Nezaradené

Obežník č.8/2011 – Žiadosť o schválenie podpory

ZO SZV vyplní žiadosť o podporu na tlačive vydanom ZSV. V žiadosti si ZO SZV naplánuje podporu v rámci uvedených opatrení týkajúcich sa podporného roka od 1.septembra 2011 až 31. augusta 2012. Uzávierka prijímania žiadostí Združením Slovenská včela je 18. júla 2011. Žiadame základné organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať. Je potrebné dôkladne vyplniť všetky požadované položky na tlačive žiadosti. V prípade všetkých opatrení NV č.31/2011, pri ktorých nie je pevne stanovená podpora je potrebné v žiadosti uviesť plánovanú nákupnú cenu. Pri všetkých opatreniach, kde sa to v žiadosti vyžaduje nezabúdajte vypĺňať aj kolónku na počet včelstiev žiadateľa – včelára.

Prílohy: Obežník_č.8_2011.doc (36 KB)

Žiadosť_o_podporu_2011_2012.xls (105.5 KB)

Metodický_postup_2011_2012.pdf (421.25 KB)

NV_č.31_2011_z_z_.pdf (117.02 KB)

Smernica_1_-_Centra_odborných poradcov_pri_SZV.doc (162 KB)

Related Posts