Nezaradené

Včelár 06/2011

vcelar_06_2011.jpegEditoriál . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Milan Jančo, -rep-:
Do Trenčína za poznaním i na nákupy . . . . . 106
Zasadal VV SZV a Centrum odborných poradcov SZV . . 106
Ján Repka:
Nepremárnime váhaním ďalšiu šancu . . . . . . .106–107
(Rozhovor o záveroch komisie pre zveľadenie majetku SZV)
Ing. Jaroslav Gasper:
Zmeny v zozname chovateľov včelích matiek  . . . 108–109
Ing. Tibor Jókay:
Ukážkové včelnice a ich poslanie . . . . 110–111
Dušan Murgaš:
Ohlasy na: Kočovanie v nových podmienkach .. 111
Ing. Ján Meleg, CSc.: Včelárov rok – jún . . . . . . 112–113
Róbert Chlebo, J. Repka:
Reportážne zápisky o včelárení pod Alpami – II. časť . . 114–115
J. Repka: Základom ekonomiky včelnice predaj paketov . . . . . 115
(hosť redakcie – Vladimír Ľach)
RNDr. A. Faková: Agát biely – naša včelársky najvýznamnejšia nektárodajná drevina. . . . 116–117
Ing. Viktor Staňo: Pohľad chemika na dezinfekciu úľov  .  . . . . . .118–119
Mgr. Ján Píš: ŠVK – Výsledky korešpondenčnej súťaže Mladý včelár . . . .  . 119
Inzercia, oznamy . . . . . . . 120–121
Osvedčený rojochyt . . . . . . . . . 121
Spoločenská rubrika, oznamy, inzercia  . 122–123
Napísané životom . . . . . . . . . . 124
Krížovka . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Related Posts