Nezaradené

Obežník č. 10/2011 – Zisťovanie príčin strát včelstiev vo svete

Už tretí rok vyvíja činnosť medzinárodný odborný tím s názvom COLOSS, fungujúci vďaka jednému z programov EÚ s názvom COST, umožňujúcim zosieťovanie pracovísk v Európe aj mimo nej pracujúcich na spoločných témach. Hlavným cieľom siete pracovísk združených v projekte COLOSS (www.coloss.org) je identifikácia príčin zvýšených úhynov včelstiev vo svete.

Príloha:Obežník č.10_2011 Zisťovanie strátvčelstiev.doc (134 KB)

Coloss dotazník.xls (100.5 KB)

Related Posts