Nezaradené

Obežník č. 11/2011 – Usmernenie k poskytnutiu dotácií na rok 2011

Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na rok 2011 podľa výnosu č.536/2011-100 z 5. mája 2011 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.
Včelári SHR, ktorí z dôvodov nimi nezavinených nemôžu čerpať dotácie prostredníctvom nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov po doložení vyjadrenia o zamietnutí dotácie od PPA, môžu čerpať prostredníctvom ZSV (uvedú sa na príslušnú prílohu B).

Pre urýchlenie spracovania a podania žiadosti o dotácie na opeľovaciu činnosť zasielajte prílohu A aj prílohu B elektronicky do 18.7.2011 na adresu nedecka@vcelari.sk s kópiou na galova@vcelari.sk. Následne ich zašlite opečiatkované a podpísané predsedom alebo tajomníkom danej ZO SZV/OZ SZV na adresu sekretariátu ZSV, Svrčia 14, 842 08  Bratislava s dátumom doručenia najneskôr do 20.7.2011. Prílohy A aj B zostávajú archivované v agende ZO SZV/OZ ZSV po dobu 10 rokov.

Príloha:Obežník_č.11/2011_Opeľovacia činnosť.doc (39 KB)
Priloha_A:Žiadost.doc (44 KB)
Príloha_B:Dotácia.xls (26.5 KB)

Výnos-č.-536-2011-100.pdf (257.32 KB)

Related Posts