Nezaradené

Obežník č. 9/2011 – Podmienky účasti v súťažiach Apimondie 2011 v Buenos Aires (Argentína)

Organizátori kongresu Apimondia 2011 naplánovali v rámci tohoročného svetového stretnutia včelárov niekoľko súťaží, týkajúcich sa odborných, technologických, kultúrnych a obchodných aspektov včelárstva, aby tak umožnili včelárom a firmám podnikajúcim v tomto sektore odprezentovať výsledky svojej práce a inovatívne prístupy vo všetkých oblastiach včelárskej praxe.

Príloha: Obežník č.9 súťaže Apimondia(2011).doc (154 KB)

Related Posts