Nezaradené

Včelár 08/2011

vcelar_8_2011.jpegJán Repka: Viac hláv.. . . . . 145
Pozvánka na Celonárodnú včelársku výstavu . . . 146
Školenie pre začínajúcich včelárov. . 146
Mgr. Ján Píš:
Kam sa uberá naša včelárska mládež? . 147
Ján Repka: Med a víno pod Spišským hradom  . . . 148
František Bizub:
Včelárstvo v názvoch a erboch obcí – Pčoliné  . 149
Ing. Stanislav Adámik:
Pokus o pomenovanie aj nemedov a im podobných . 150
Cena a súvislosti . . . . . . . . 150
Videné okom čitateľa . . . . . . . . . . .151
Robert Chlebo, Ján Repka: Reportážne obrázky o včelárení pod Alpami – Rakúsko . . . . 152 –153
Ing. Tibor Jokay: Včelárov rok – August . 154–156
Príloha – Zoznam tematických okruhov pre skúšky prednášateľov v odbore včelárstva . . 156–159
Robert J. Paxton: Nosema ceranae a úhyny včelstiev. . 160 –161
RNDr. A. Faková: Lipa malolistá – kráľovná medonosných drevín . 162–163
Ján Budzák: Pomôžme včelám i sebe  . 164–165
Kuriózne – Včela inšpirátorka . . . 166
Spoločenská rubrika, oznamy,inzercia ..166–167
Napísané životom . . . . . . . . . . 168
Krížovka . . . . . . . . . . . . . . 168

Related Posts