Nezaradené

Školenie začínajúcich včelárov

Školenie pre začínajúcich včelárov na SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

Termín školenia: október 2011, bližšie informácie budú uvedené prvý októbrový týždeň.

Odkaz: Školenie začínajúcich včelárov

Related Posts