Nezaradené

Včelár 09/2011

Vcelar_9_2011.jpegJán Repka: Tajomné slovíčka: tolerancia, vzájomný rešpekt . . 169
-rep- Z rokovaní Centra odborných poradcov a VV SZV . . . 170
Pozvánka na Celonárodnú včelársku výstavu . . 170
Program vzdelávania včelárov . . . 171
František Bizub: Včelárstvo v názvoch a erboch obcí – Pusté Úľany . 171
Mgr. Eva Kováčová: Generácia včelárov má silnú zálohu. . 172
-rep-: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku . . . 172
Mgr. Ján Píš: Do skorého stretnutia!  174
Súťaž včelárskych krúžkov – Test č. 1 . 175
Ing. Peter Badáň, Ing. Daniela Matisová, Ing. Zuzana Papalová:
Slovenský med a jeho kvalita . . . . .176–177
Ing. Tibor Jokay: Včelárov rok – September . . 178–179
Ján Budzák, Daniel Kvasnica, J. Repka: Pomôžme včelám i sebe! . . . . 180–181
RNDr. A. Faková: Lány slnečnice ročnej – raj pre včelu medonosnú . . 182–183
Ing. Štefan Demeter, CSc.: Nedocenené včelie produkty . . .  184–185
Naši jubilanti, oznamy, inzercia  . . . . . 186–187
Napísané životom . . . . . . . . . . . . . 188
Krížovka . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Related Posts