Nezaradené

Kurz aerosólového ošetrovania včelstiev – Košice

Regionálna zložka SZV v Košiciach Vás pozýva dňa 5. novembra 2011 na kurz aerosólového ošetrovania včelstiev ( školenie o používaní prístroja VAT).

Školenie sa uskutoční v Košiciach na Ústave pre vzdelávanie veterinárnych lekárov, Podhradová 23 (dostupnosť zo Staničného námestia autobusom č. 16 smer Podhradová) a je určené včelárom, ktorí budú ošetrovať včelstvá na včelniciach v rámci ZO SZV alebo SVS. Kurz povedie akreditovaný lektor doc. Ing. Ján Haščík, PhD.

Príloha: Kurz aerosólového ošetrovania včelstiev – Košice.doc (28.5 KB)

Absolventi kurzu dostanú osvedčenie, ktoré ich bude oprávňovať k ošetrovaniu včelstiev podľa platných zásad a umožní čerpať prostriedky (preplatiť ošetrovanie včelstiev) z prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja včelstiev na Slovensku 2011 -2014, v súlade s NV č. 31/2011 Z.z. Kurz je teda určený pre členov tých ZO SZV alebo SVS, ktoré majú kúpené aerosólové vyvíjače VAT 1a a nemajú dostatok vyškolených včelárov na jeho používanie. Kurz je bezplatný. Účastníci kurzu znášajú iba náklady na cestovné a stravovanie, (obed si možno objednať na mieste školenia). Osvedčenie účastníkom kurzu na základe propozícií lektora vystaví a zašle sekretariát SZV.

Program:

1. Registrácia účastníkov kurzu 800 -830

2. Prednáška – časový rozvrh a osnova

 

Prvá časť 830 – 1000

  • Pôvod a rozšírenie roztoča varroa destructor

  • Biológia roztoča varroa d.

– Prestávka 1000 – 1015

Druhá časť 1015 – 1145

  • Spôsobené škody a vývoj napadnutia

  • Zásady celoročného ošetrovania včelstiev proti roztočovi varroa destructor

– Prestávka na obed 1145 – 1230

Tretia časť 1230 – 1430

  • Biotechnické opatrenia

  • Medikamentózne opatrenia

  • Zásady aerosólového ošetrovania včelstiev

  • Možné chyby pri aerosólovom ošetrovaní

– Prestávka a premiestnenie sa do vonkajších priestorov 1430-1445

  • Praktická ukážka aerosólového ošetrenia včelstiev a skúsenosti s jej aplikáciou 1445– 530

  • Diskusia k prednáške a ukážke aerosólového ošetrenia včelstiev 1530-1600

Prihlášky treba zaslať na adresu: puzder@gbs.eu.sk, alebo na t.č. 0948 884 934 do 1.novembra 2011.

(Prihláška by mala obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a názov ZO SZV alebo SVS prihláseného účastníka.)

Related Posts