Nezaradené

Národná včelárska výstava – Liptovský Hrádok

Dňa 22. októbra 2011 sa v Dome kultúry Liptovský Hrádok uskutoční Národná včelárska výstava spojená s predajom včelích produktov, včelárskych pomôcok a zariadení.

Organizátormi podujatia sú: Slovenský zväz včelárov, CVŽV Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, Mesto Liptovský Hrádok. Súčasťou podujatia je Medzinárodný včelársky seminár, ktorého nosnou témou bude zdravotný stav včelstiev a prejavy CCD.
Obidve podujatia sa organizujú z príležitosti významného životného jubilea 80 rokov Ing. M. Mačičku, CSc.,
dlhodobého pracovníka Výskumného ústavu včelárskeho v Liptovskom Hrádku.

Príloha: Pozvánka_na Národnú včelársku výstavu.pdf (1.31 MB)

Program:
1. Otvorenie, včelárska hymna, 9.30 hod.
2. Príhovor predsedu Slovenského zväzu včelárov
3. Príhovory hostí
4. Ocenenie jubilantov + film
5. Odovzdanie ocenení zo 42. kongresu Apimondia v Argentíne
6. Príhovor Ing. Michala Mačičku, CSc.
7 Príčiny oslabenia a výpadku včelstiev v dôsledku CCD na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku
8. Výskyt Nosema spp. na Slovensku
9. Monitoring zdravotného stavu včelstiev plemenných chovov
10. Mapovanie včelej pastvy na Slovensku
11. Diskusia a záver

Related Posts