Nezaradené

Obežník č. 13/2011 – Usmernenie pri podávaní žiadostí

Usmernenie pri podávaní žiadostí o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi v podpornom roku 2011-2012.

Zo stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k postupu pri posudzovaní žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi v  roku 2012 vyplýva, že žiadosti o podporu podávané do 31.8.2011 sa posudzujú podľa nariadenia vlády č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi v znení n. p. (ďalej len nariadenie vlády 422/2007), nakoľko nariadenie vlády SR č. 31/2011 Z. z. nadobúda účinnosť až 1.9.2011.

Príloha: Obežník č.13/2011 – Usmernenie k vyplácaniu podpôr.doc (37.5 KB)

Related Posts