Nezaradené

Plán prednášok ZO SZV v Stupave v období zima – jar – leto 2012

Prednášky ZO SZV Stupava sa uskutočnia v priestoroch seminárnej miestnosti na prvom poschodí MKIC Stupava od 17.30 v mesiacoch január a február a od 18.00 v marci 2012.

Prístup k MKIC v Stupave nájdete na priloženom výňatku mapy Stupavy. Na prednášky tradične pozývame včelárov a záujemcov o prednášanú tému z celého Slovenska.

Príloha: Plán prednášok-2011-2012.pdf (232.26 KB)

Related Posts