Nezaradené

Poznanie a vedomie

„Ja som sám, jediný, o mne nikto nič nevie…“ – spievajú speváci v jednej ľudovej pesničke spod Poľany. Parafrázujúc túto výpoveď a odhliadnuc od ďalšieho obsahu textu piesne, si dovolím rozvinúť nasledovnú úvahu.
Isté je, že akákoľvek uzavretosť, izolovanie sa od vonkajšieho sveta, neznalosť okolitých reálií robí život človeka pohodlným. Ak som sám, potom som najlepší a nie je dôvod niečo zlepšovať… Krajnosťou tohto postoja je prílišné, často nezdravé sebavedomie. Ale aj opačný protipól tohto stavu – neprimerané podceňovanie sa, nedôvera vo vlastné sily a schopnosti je na škodu.

Človek je tvor spoločenský, celý život sa pohybuje medzi istými mantinelmi, vedome ich rešpektuje a chce sa podobať ostatným, chce byť aj trošku úspešným, ale len tak trochu, lebo úspech sa v našich zemepisných šírkach neodpúšťa, plodí závisť, a kto by len už po nej túžil!
 Súčasný svet je tvrdý diktát súťaží, odolávať mu nie je jednoduché. Média nás denno-denne masírujú informáciami, kedy sme „in“ a kedy už „out“, (tak si to žiada konzum), a vzorom sú najmä bohatšie krajiny. Obranou je zdravý, „sedliacky“ rozum. Lebo nie všetko, čo je nové, moderné, obstojí aj v iných kritériách – predovšetkým v kvalite. Našťastie náš výstupný produkt – med, je predovšetkým o kvalite. A tá nie je priamoúmerná objemu vlastniacich hmotných statkov. Je to o prístupe, o poznaní, o rešpektovaní zákonitostí prírody.
Svet nám opäť dal za pravdu. Z Argentíny sa vraciame s plejádou medailí a množstvom poznatkov ako to robia inde. Vo včelárstve sme naozaj rovnocennými partnermi najvyspelejších krajín sveta, nie je dôvod ustráchane a s neopodstatneným rešpektom hľadieť na kolegov, nech už prichádzajú odkiaľkoľvek. Včelárstvo má svoje lokálne špecifiká, máme svetu čo ukázať.
 V tomto roku sme do súťaže Apimondie prihlásili aj náš odborný časopis. Konkurencia bola silná, výber prísny, hodnotiaca komisia posudzovala celkom 16 rôznych kritérií. Je ťažké konkurovať odborným časopisom s celosvetovou pôsobnosťou, súperiť s periodikami, o stránky ktorých bojujú najvýznamnejší
vedci a včelárski praktici z celého sveta. Z tohto pohľadu považujem udelenie Zvláštneho uznania nášmu časopisu za slušný úspech na medzinárodnom poli a za veľký záväzok do budúcnosti. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe mesiac – čo mesiac autorsky a inak podieľajú. Je to náš spoločný úspech.

Ján Repka

Related Posts