Nezaradené

Včelár 11/2011

Vcelar_11_2011.pngJán Repka: Editoriál – Poznanie a vedomie . . . 209
Ján Repka: Účasť v Argentíne:
Opäť medailová žatva! . . . . . . . . . 210
Ján Sabol: Dni remesiel vo Svidníku . . 211
Ľudovít Hodas: Dobrá vec sa podarila. . 211
Výsledky súťaží Apimondie 2011 . . 214
Ingemar Fries:
Vyhodnocovanie odolnosti včelstiev voči klieštikovi . 215
Ing. Tibor Jokay: Včelárov rok – November  . . . 218
RNDr. A. Faková: Od mája do konca septembra kvitne ďatelina plazivá . . . 220
Ing. Ján Galo: Včelárska nedeľa v Rožňave  . . . 222
Ing. Jaroslav Gasper: Bez entuziazmu to nejde  . 222
Mgr. Ján Píš: Vzdelávanie včelárov formou exkurzie. . 223
Red: Ako si objednať časopis Včelár? . 223
Katarína Kočanová: Medový hrnček  . . . 224
František Bizub:
Včelárstvo v názvoch a erboch obcí – Horné Strháre . . . 224
Mgr. Ján Píš: Mladý včelár – Súťaž včelárskych krúžkov – Test č.3 . . . 225
Ján Pelech: Sekcia včelárstva vystavovala . . . 226
Naši jubilanti . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Inzercia, oznamy . . . . . . . . . . . . . 227
Napísané životom . . . . . . . . . . . . 228
Krížovka . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Related Posts