Nezaradené

Zájazd na včelárske sympózium v Belehrade – Srbsko

Slovenský zväz včelárov organizuje zájazd na včelárske sympózium ApiEcoTech a výstavu ApiExpo v srbskom Belehrade.

Zájazd sa uskutoční v dňoch 17. až 20. februára 2012, súčasťou programu bude návšteva včelárskej výstavy a 4. srbského včelárskeho veľtrhu, prehliadka Belehradu a návšteva profesionálnych včelárov.

Konkrétne časy, trasa, miesto ubytovania a cena zájazdu bude spresnená v decembri na základe počtu predbežných prihlášok.

Príloha: Zajazd_Belehrad 2012.doc (11.5 KB)

V prihláške uveďte mená osôb, preferované miesto nástupu (Banská Bystrica alebo Nitra, v prípade väčšieho počtu účastníkov aj iné), telefónny a e-mailový kontakt.

Viac informácií o podujatí na stránke www.apiecotech2012.com. Na vycestovanie do Srbska už nie je potrebný cestovný pas ani víza, postačuje platný občiansky preukaz.

Predbežné prihlášky posielajte na adresu krajcirova@vcelari.sk

Related Posts