Nezaradené

Obežník č. 17/2011 – Dotácia na opeľovaciu činnosť

MPRV SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 pre rok 2011 vo výške 2,25 € na 1 včelstvo. MPRV SR rozhodlo, že žiadatelia, ktorí sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami SHR mali žiadať dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel prostredníctvom Nariadenia vlády č. 264/2009 Z.z.

ZO SZV a OZ ZSV do 24.2.2012 zašlú na COP pri SZV kópiu výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi. Výplatná listina musí obsahovať nasledovné údaje: registračné číslo, meno, adresu, dátum narodenia včelára, počet včelstiev, na ktoré dostal dotáciu a plnú výšku vyplatenej sumy dotácie.

Príloha: Obežník_17_2011_Opeľovacia-činnosť.doc (32.5 KB)

a Vzor-výplatnej-listiny.xls (22.5 KB)

Related Posts