Nezaradené

Čerpania prostriedkov podľa NV č. 422/2007 Z. z., aktualizované znenie, v podpornom roku 2010/2011

Podporný rok 2010/2011 bol piatym rokom čerpania finančných prostriedkov v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len NPSRSV). Už tretí rok sa nám darí vyčerpať finančné prostriedky takmer na 100%. Väčšina ZO SZV sa už naučili plánovať a následne finančné prostriedky čerpať. Finančná podpora bola pridelená a u niektorých ZO SZV bola už aj kontrola na mieste.

Príloha:Čerpanie-NV-2010_2011.pdf (262.08 KB)

Related Posts