Nezaradené

Obežník č. 3/2012 – Usmernenie k žiadosti o vyplatenie podpory pre podporný rok 2011/2012

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bolo ZSV doručené rozhodnutie o schválení podpory na podporný rok 2011/2012. Na základe usmernenia MPRV SR a PPA pre podporný rok 2011/2012 zostáva v platnosti Nariadenie vlády SR č. 422/2007 Z. z. v znení n. p.

Príloha:Obežník č.3/2012 Usmernenie-k-ziadosti-o-vyplatenie-podpory-pre-podporny-rok 2011/2012.doc (163.5 KB)
Metodický_postup_na_podporný_rok_2011/2012.doc (995.5 KB)

Related Posts