Nezaradené

Prehlásenie Asistenta úradného veterinárneho lekára

PREHLÁSENIE „Asistenta úradného veterinárneho lekára“ ako poverenej, kontrolnej osoby na výkon jarných prehliadok stanovíšť včelstiev a informácie pre výkon kontrol v roku 2012, ktoré musí dostať každá kontrolná osoba, ktorá bude vykonávať jarné prehliadky. Zároveň prosím informujte príslušné osoby, aby sa oboznámili s obsahom v tomto dokumente. Rozdelenie “Hlásení chovateľa včiel” sa v roku 2012 realizuje podľa navrhovanej rajonizácie katastrov, ktorú si je možné vyžiadať na príslušných RVPS.

Príloha:Prehlasenie-KO-NFO-2012.doc (68.5 KB)

Related Posts