Nezaradené

Seminár k úľovej otázke

Dňa 26. apríla, t.j. vo štvrtok, sa uskutoční v Liptovskom Hrádku, ul. Dr. Gašperíka 599 seminár s témou: „Včelárstvo na Slovensku a vo svete“ so zameraním na úľovú otázku.

 

Príloha:Seminar-Vcelarstvo-na-Slovensku-a-vo-svete-so-zameranim-sa-na-ulovu-otazku.doc (14 KB)

 

Program seminára:

1. História vývoja úľov a rámikových mier na Slovensku a vo svete.

2. Najrozšírenejšie úľové sústavy na svete v súčasnosti
3. Úľové sústavy používané na Slovensku

Prestávka

4. Návrh rámikových mier a úľov na dotovanie pre začínajúcich včelárov podľa

NV 31/2011

5.Diskusia

6. Záver

 

Seminár začína o 10.00 hod. a predpokladaný záver je o 15.30 hod.

Občerstvenie a obed si zabezpečuje každý sám.

 

 

Tento seminár je učený pre súčasných i budúcich výrobcov úľov a rámikov ale aj pre včelárov, ktorí majú záujem povedať svoj názor k vývoju úľov a budúcnosti úľovej zostavy. Tento seminára by mal určiť ako má vyzerať rámik a úľ, ktorý bude spĺňať najnovšie tendencie pri obhospodarovaní včelstiev v budúcnosti a bude spĺňať požiadavky kladené na moderný úľ vrátane použitých materiálov. Zároveň budú stanovené kritériá pre vyhlásenie výberového konania na dotované úle a včelstvá pre začínajúcich včelárov. Účasť nech potvrdia do 24.4.2012 emailom na: JGasper@seznam.cz

Žiadam predsedov ZO SZV, predsedov občianskych združení Slovenská včela aby s programom, miestom a termínom seminára zoznámili svojich členov,  výrobcov a predajcov úľov. Týmto seminárom bude ukončená diskusia k podmienkam vyhlásenia výberového konania k dotáciám v zmysle NV č. 31/2011.

 

Predseda Združenia Slovenská včela

Ing. Ľudovít Gál

Related Posts