Nezaradené

Včelár 4/2012

vcelar-04-2012.jpegJán Repka: Straty, nálezy a nová éra . . . . . . . . . . 73

Chovatelia matiek hodnotili sezónu . . 74
Medzinárodné stretnutie vedúcich včelárskych krúžkov  . 74
Košickí včelári pozývajú na výstavu . . . . . . . . . . 75
Milan Janco: V získavaní dôvery zákazníka
sme urobili veľký krok vpred . . . . 75–77
Ing. Michal Mačička, CSc.:
Vývoj úľov na území Slovenska – 3. časť . . . . . . . 78–79
Ing. Tibor Jókay: Kalendár včelára – včelár v apríli . . . 80–81
MVDr. Martin Puzder, PhD.:Nebojme sa klinických prehliadok . . . . 82–84
-rep-
Krajský seminár o aktuálnych problémoch . . 85
Ing. Richard Ružovič: Signalizácia kvitnutia nektárodajných rastlín 86
Ing. Ján Cibuľa: Pre včely našich vnukov  . . . . 87
Inzercia–oznamy . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Mgr. Ján Píš: Mladý včelár – Odpovede Test č. 7 . . 89
Letný tábor pre včelárov . . . . . . . . . . 89
-lsk-
Zo sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
František Bizub: Včelárstvo v názvoch a erboch obcí – Pravica .  . 90
Spoločenská rubrika . . . . . . . . . . . 90–91
Inzercia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Napísané životom . . . . . . . . . . . . . . 92
Krížovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Stredová príloha:
Smernica č.1/2012 pre tvorbu projektov na budovanie ukážkových včelníc . . P 1–3
Správa o čerpaní Svojpomocného fondu v roku 2011 . . . . . . . . . . . . . . P 4

Related Posts