Nezaradené

SZV vyhlasuje prieskumné konanie na dodávateľov a ceny nových úľových zostáv a nových včelstiev

Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava,

k plneniu podmienok stanovených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 z 2. februára 2011 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi – paragraf 7 – Opatrenia na podporu obnovy stavu včelstiev, čl. 1, písm. c, event. čl. 3, písm. d,

vyhlasuje prieskumné konanie na dodávateľov a ceny

a) nových úľových zostáv

a

b) nových včelstiev.

Príloha I.:Prieskumné konanie na dodávateľov a ceny nových úľových zostáv a nových včelstiev príloha Včelár č.6/2012.pdf (2.92 MB)

Príloha II.:Prieskum na dodanie nových úľových zostáv, nových včelstiev a cien.doc (94 KB)

  V prílohe č.I. prinášame popis technických detailov úľových zostáv, schválených osobitnou komisiou a odporúčaných pracovníkmi CVŽV Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, ako aj kritériá pre včelstvá, ktoré budú medzi včelármi v zmysle uvedeného vládneho nariadenia predmetom predaja a kúpy.

Poznámka:

Oznámenie o vypísaní výberového konania uverejnené v prílohe časopisu „Včelár“ číslo 6/2012 na dodávateľov nových úľových zostáv a nových včelstiev bolo vypracované pred vydaním Metodického pokynu k nariadeniu vlády SR č. 31/2011 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi. Na základe dodatočnej konzultácie a upresnení v metodickom pokyne zo dňa 10. 5. 2012 vydaného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sa mení výberové konanie na prieskumné konanie.

V časti prílohy : a) požiadavky na úľovú zostavu a v časti b) požiadavky na včelstvo nie sú zmeny.

Related Posts