Nezaradené

Obežník č. 5/2012 – Nariadenie vlády č. 31/2011 – Žiadosť o schválenie podpory

ZO SZV/OZ ZSV vyplní žiadosť o podporu na tlačive vydanom ZSV. V žiadosti si ZO SZV naplánuje podporu v rámci uvedených opatrení týkajúcich sa podporného roka 2012/2013 ( t.j. od 1.septembra 2012 až 31. augusta 2013). Uzávierka prijímania žiadostí Združením Slovenská včela je 10.júla 2012. Žiadame základné organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať.

Prílohy:Obeznik č.5/2012.doc (34 KB)

Žiadosť o podporu 2012/2013.xls (125 KB)

Metodický postup pre poskytovanie pomoci na_vykonavanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktami na podporný rok 2012-2013.doc (1.3 MB)

Nariadenie vlády č.31_2011.pdf (117.02 KB)

Related Posts