Nezaradené

Obežník č. 7/2012 – Usmernenie k žiadosti o vyplatenie podpory – II. termín

Žiadame ZO SZV, aby všetky podklady zrealizovaných opatrení v období od 1.5.2012 do 31.7.2012, ktoré mali naplánované v podpornom roku 2011/2012 doručili na S-SZV najneskôr do 3.8.2012.

Pri nedodržaní termínu nebudú preplatené. Vo vlastnom záujme dodržiavajte pokyny Metodického postupu vydaného PPA pre p. r. 2011/2012 a používajte prílohy v ňom uvedené, Obežníka č. 3/2012, vrátane tohto obežníka.

Príloha:Obežník č.7/2012 Usmernenie-k-II-vyplatnemu-terminu.doc (53 KB)

Related Posts