Nezaradené

Usmernenie VV SZV k rokovaniu delegátov Valného zhromaždenia SZV na regionálnej úrovni (VÚC)

Usmernenie Výkonného výboru SZV k rokovaniu delegátov Valného zhromaždenia SZV na regionálnej úrovni (VÚC)

Príloha: Usmernenie delegátov regionálnej úrovne.doc (50.5 KB)

Related Posts