Nezaradené

Včelár 7/2012

vcelar-07-2012.jpgJán Repka: Neľahké úlohy v ťažkých časoch . . . 133
rep:Podporný program na rok 2012/2013 s novinkami….. 134
Zo zasadania VV SZV a COP pri SZV ………… 134-135
Predstavte svoje nápady! (Pozvánka na XVIII. Medzinárodnú konferenciu vynálezcov a zlepšovateľov ……………. 135
Mgr. Ján Píš: V Novej Bani piekli a zdobili . . . . . 136
Monika Csikósová: Kto nám nosí med? . . . . . . 136
Mgr. Ján Píš: Záujem zahraničia o slovenské včelárstvo pretrváva . 137
Ing. Pavol Ondruš: Pripúšťam, možno mám na včelnici mor … 138-139
Ing. Tibor Jókay: Kalendár včelára – včelár v júli …… 140-141
Ing. Richard Ružovič: Signalizácia kvitnutia nektárodajných rastlín .. 142
Doplnok k prieskumnému konaniu SZV …. 143
Ján Repka: Bez kočovania to nejde! (reportáž) 144-145
Ing. Peter Badáň, Ing. Daniela Matisová:

Nečistoty do medu nepatria! .. 146
Mgr. Mária Poljaková: Nie je med ako med! …. 147
František Bizub:

Praxou preverené – Jednorázové dodanie zimných zásob . 148
Mgr. Ján Píš: Mladí včelári opäť súťažili….. 149
František Bizub: Včelárstvo v názvoch a erboch obcí – Veľké Úľany ….. 149
Spoločenská rubrika, oznamy ….. 150
Inzercia …………………. 151
Napísané životom, krížovka ……. 152

Related Posts