Nezaradené

Obežník 10/2012 – Žiadosť o zabezpečenie brigády na Včelárskej paseke Kráľová pri Senci

Vzhľadom k blížiacim sa oslavám 80.výročia otvorenia Včelárskej paseky Kráľová pri Senci žiadam predsedov ZO SZV, aby podľa svojich možností zabezpečili brigádu na prípravách uvedenej oslavy.

Príloha: Obežník č.10/2012_Žiadosť-brigáda.doc (127 KB)

Related Posts