Nezaradené

Obežník 11/2012 – Spolupráca pri tvorbe informačného systému SZV

V snahe zmenšiť administratívne zaťaženie funkcionárov ZO SZV vytvorením informačného systému na spracovanie administratívnej agendy ZO SZV a sekretariátu SZV Vás žiadam o predloženie konštruktívnych návrhov a odporučenie skúsených funkcionárov, ktorí by sa zúčastnili pracovnej porady k tvorbe počítačového programu.

Príloha:Obežník č.11/2012-Informačný-systém.doc (126.5 KB)

Related Posts