Nezaradené

Obežník 12/2012 – Usmernenie k poskytnutiu dotácií na rok 2012

Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2012 podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.

Prílohy:Obežník_č.12/2012_Opeľovacia-činnosť.doc (39 KB)

Príloha_A_Žiadosť_1.doc (45.5 KB)

Príloha_B_dotácia_1.xls (26.5 KB)

Related Posts