Nezaradené

Obežník 13/2012 – II. medzinárodná súťaž medu a včelárskych exponátov Apislavia (PL)

Medzinárodná súťaž medu a včelárstva bude organizovaná v rámci kongresu Apislavia 2012. Súťaž je verejná akcia otvorená pre všetkých včelárov a včelárske firmy z členských krajín Apislavie.

Príloha:Obežník č.13/2012_Súťaž-Apislavia-Polsko.doc (172.5 KB)

Related Posts