Nezaradené

Obežník 15/2012 – Zájazd do Poľska v termíne 20.-23.09.2012

Posledná možnosť prihlásiť sa na zájazd na Kongres Apislavie 2012 v Pszczela Wola blízko Lublinu v dňoch 20.09.2012 (štvrtok) až 23.09.2012 (nedeľa).

Príloha:Obežník č.15/2012_Zájazd_Poľsko.doc (134 KB)

Cena zájazdu: 110,00 €/ osobu

V cene je zahrnuté: 3x hotel, 3x raňajky, doprava luxusným autobusom, poistenie proti insolventnosti CK

V cene zájazdu nie je zahrnuté: komplexné poistenie a vstup na včelársku výstavu (cca 10,00 €), obedy a večere

Pôjde sa dvoma autobusmi s trasami:

1. Z Banskej Bystrice cez  Poprad a Nowy Sacz do Pszczela Wola a späť, s dvomi včelárskymi zastávkami po trase.

Nástupné miesta: Banská Bystrica, Poprad, Stará Ľubovňa.

  2.  Z Bratislavy cez Žilinu a Krakow do Pszczela Wola a späť, so zastávkou v Krakowe a na včelnici.

Nástupné miesta: Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina.

 

DOPRAVA DO NÁSTUPNÝCH MIEST VÁM BUDE Z CENY ZÁJAZDU ODRÁTANÁ.

 Program zájazdu ostáva nezmenený.

 Prihlášky s uvedením mena, priezviska, bydliska, e-mailu, telefonického kontaktu a nástupného miesta posielajte na sekretariat@vcelari.sk alebo namesna.dugasova@vcelari.sk do 31.08.2012.

 Prosím o uhradenie zájazdu vo výške 110,00 € na číslo účtu SZV: 8736012/0200 do 9.9.2012 – po podaní prihlášky na zájazd.

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Lenka Námešná Dugasová

0903 296 865 alebo 0917 972 994

 

V Bratislave, dňa 27.08.2012

Related Posts