Nezaradené

Obežník 16/2012 – Analýza nedostatkov a chybovosti pri verifikácii údajov Centrálneho registra v roku 2012

Vzhľadom k veľkému počtu chýb pri zasielaní formulárov – „Hlásenie chovateľa včiel,“ Vás žiadam o predloženie písomných vyjadrení od jednotlivých asistentov úradného veterinárneho lekára (kontrolných osôb), ktorý nezodpovedne pristúpili k plneniu úloh vyplývajúcich z vyhlášky č. 82/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21.2.2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev do 24.9.2012.

V prípade, že neodôvodnia svoje chyby ťažkosťami alebo problémami zvláštneho zreteľa hodné nebude im vyplatený príspevok v zmysle Nariadenia vlády č. 422/2007 § 3 ods. 1 písm. c/.

Prílohy:Obežník č.16 – 2012.doc (31 KB)

SPRÁVA_Chybovosť-hláseni-CRV-2012.pdf (39.81 KB)

Related Posts