Nezaradené

V ý z v a – na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Na základe Výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len “PPA”) je možné požiadať o dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel pre SHR a právnické osoby podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v termíne od 27.08.2012 do 21.09.2012. Žiadosť sa predkladá prostredníctvom PPA, nie prostredníctvom SZV.

Kompletné znenie :V ý z v a – na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Related Posts