Nezaradené

Včelár 9/2012

vcelar-9-2012.jpegIng. Ľudovít Gál: Čím to je že..? . . . . . 173
V krajoch vrcholí príprava na rokovanie 10. VZ SZV … 174–175
Z rokovania Združenia Slovenská včela . . 174
František Bizub:Vzdali sme úctu Dr. Gašperíkovi .. 175
MVDr. Oľga Luptáková,MVDr. Andrea Dittrichová:
Hontianska včela 2012 . . . . . . . . . . . . 176
Beatrix Franeková:
Med ako medicína – prezentácia SVSJČ vo Vychylovke ..177
Ján Repka: Pracovná komisia vybrala dodávateľov úľových zostáv a včiel ..178–179
Ján Repka: (Náš rozhovor) „Prirodzenou potravou včiel sú med a peľ“  . . 180–181
Ing. Stanislav Mlynarčík:Kalendár včelára – včelár v septembri . . . . . 182-183
Ing. R. Ružovič: Astra kopijolistá – zdroj nektáru i peľu .  . . . . . . 184-185
Prof. Ing. Jozef Kodrík, CSc.:
Ako je to s medonosnými rastlinami lúk, polí a pasienkov v ostatnom desaťročí? ..185
Pavel Horský:Praxou preverené: Ochrana plástov pred vijačkou voštinovou  . . . . . . 186
Veronika Sačková: Včely sú schopné zvrátiť starnutie mozgu  . . . . . . 187
František Bizub: Včelárstvo v názvoch a erboch obcí – Zemiansky Vrbovok .. 187
Mgr. Ján Píš: Víťazom je každý účastník . . . . . . . . . . 188
Mgr. Eva Kováčová: Naše družstvo štvrté . . . . . . . . . . 189
Napísali o nás / Spoločenská rubrika, oznamy . . . . . . . 190
Inzercia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Napísané životom, krížovka . . . . . . . . 192

Related Posts