Nezaradené

Obežník 19/2012 – Výzva na nahlásenie požiadaviek na školenie asistentov úradných veterinárnych lekárov školenie na aplikáciu aerosólu

Žiadame ZO SZV, aby nahlásili požiadavky na preškolenie asistentov úradných veterinárnych lekárov (ďalej len „AÚVL“), ktorým končí platnosť osvedčenia vydaného CVŽV – Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a požiadavky na zaškolenie nových AÚVL, pokiaľ nemáte dostatočný počet vyškolených AÚVL.

Prílohy: Obežník č.19_2012_AUVL.doc (128 KB)
Zoznam-požiadaviek-na-školenia.doc (48 KB)

Rovnako je možné nahlásiť záujem o školenie na aplikáciu aerosólu pre potreby ošetrovania včelstiev prístrojom VAT 1a. Termíny a miesta konania jednotlivých školení budú spresnené po vyhodnotení požiadaviek ZO SZV. Požiadavky na  jednotlivé školenia s menným zoznamom podľa prílohy poprosíme zaslať najneskôr do 30. novembra 2012 na adresu nedecka@vcelari.sk.

Related Posts