Nezaradené

Uznesenie 10. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu včelárov

Delegáti 10. Valného zhromaždenia SZV, konaného v Novom Smokovci v dňoch 10.-11.novembra 2012 po prerokovaní programových materiálov a  na základe návrhov a podnetov delegátov prednesených v  diskusii, prijali toto uznesenie:

Príloha: Uznesenie-X-VZ-SZV.doc (62 KB)

Related Posts