Nezaradené

Obežník 1/2013 – Zájazd do Piacenzy (Taliansko)

Slovenský zväz včelárov organizuje v dňoch 28.02.2013 až 03.03.2013 zájazd do Piacenzy na 30. výstavu včelárskeho zariadenia a včelárskych produktov APIMELL.

Súčasťou zájazdu je prehliadka Verony a v prípade záujmu o prehliadku inej lokality je možné doplnenie programu.

Príloha:  Obežník_1/2013_Zájazd_Taliansko.doc (133.5 KB)

Tematické okruhy výstavy:

  • zariadenia pre mobilné včelárenie

  • zariadenia pre profesionálne a amatérske prevádzkarne

  • zariadenia pre získavanie, balenie a propagáciu včelích produktov

  • ukážka a ponuka včelích matiek, oddelkov, včelstiev

  • včelie produkty vo farmácii a kozmetike

  • prípravky pre prevenciu a liečenie ochorení včiel

 

 

Predbežný program:

– štvrtok 28.02.2013 odchod zo Slovenska – trasa autobusu bude spresnená podľa záujmu

– piatok 01.03.2013 prehliadka Verony, prehliadka včelnice, ubytovanie v hoteli

– sobota 02.03.2013 návšteva včelárskej výstavy v Piacenze, individuálny program, nocľah v hoteli

– nedeľa 03.03.2013 odchod v ranných hodinách, príchod na Slovensko vo večerných hodinách, možnosť návštevy včelnice

 

Predpokladaná cena zájazdu do cca 200 EUR/os.

 

V prípade záujmu o doplnenie programu Vaše návrhy posielajte do 20.01.2013.

Rezervácie posielajte na namesna.dugasova@vcelari.sk do 31.01.2013 (potrebné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefonický kontakt).

Zálohu 100 EUR/os. posielajte po nahlásení rezervácie do 31.01.2013 na č.ú.: 8736012/0200.

 

O prípadných zmenách budú všetci záujemcovia informovaní.

 

 

V Bratislave, dňa 11.01.2013

Ing. Ľudovít Gál

predseda SZV

Related Posts