Nezaradené

Plán podujatí ZO SZV Stupava v roku 2013

Prednášky ZO SZV Stupava sa uskutočnia v priestoroch seminárnej miestnosti na prvom poschodí MKIC? Stupava od 17.30 v mesiacoch január a február a od 18.00 v marci a apríli 2013.

Prístup k MKIC v Stupave nájdete na priloženom výňatku mapy Stupavy. Na prednášky tradične pozývame včelárov a záujemcov o prednášanú tému z celého Slovenska.

Príloha: Stupava -Plan-podujatia-2013.pdf (204.55 KB)

Related Posts