Nezaradené

Včelár 2/2013

vcelar-02-2013.pngJán Repka: Pozdravný príhovor.….21
František Bizub: Od zrodu po dnešok deväť desaťročí . 22
František Bizub:  
Vôňa medovníkov sa šírila celou hybskou školou ……22
Pozvánka na výstavu APIMELL …. 22
Paulína Demianová: Vyrojenie nového včelárskeho hudobného CD ..23
Včelár a daňové povinnosti……..24
Tibor Valovič: Prišli, a neobanovali…25
-rep-:
VILKO 01 môže byť všestranným pomocníkom……………….26
František Bizub: Včelársky motív na budove inštitúcie . 27
Ing. Ján Kopernický, CSc.:
Vývoj a súčasné problémy plemenárskej práce na Slovensku 28-29
Ing. Stanislav Mlynarčík: Kalendár včelára – včelár vo februári ..30-31
Ján Repka: Škodcovia včiel – Piskor……….32
Štefan Dojčár: Včelárstvo je veľký hráč na vzostupe ……..34-35
-rep-:
Naplní ozimná repka medníky a očakávania včelárov?………..36
Mgr. Ján Píš: Mladý včelár – Test č. 5………..37
Spoločenská rubrika, oznamy ……38
Inzercia…………………..39
Napísané životom ……………40
Krížovka………………….40

Related Posts