Nezaradené

Včelár 3/2013

vcelar-03-2013.jpegJán Repka: Predať, ale komu …? …41
Ján Repka:Z rokovania VV SZV…………42
Ing. Katarína Nedecká:
Prehľad čerpania prostriedkov podľa N V SR č. 422/2007 v podpornom roku 2011/2012 ………….. 42-44
Ing. Peter Balák:
Kamenec pod Vtáčnikom obsadili včelári ……………..45
Mgr. Blažena Dugáčková:Aj včely “chodia” do lesa ..45
Mikuláš Krescanko: Na Spiši hodnotili rok 2012……..46
Včelárske výstavy v roku 2013…..47
Miroslav Novák: SVS Jána čajdu mala v Bytči Výročný snem………………48
Pozvánka na III. Seminár včelárskej praxe……48
Ing. Stanislav Mlynarčík: Kalendár včelára – včelár v marci ………….50-51
František Bizub: Škodcovia včiel – Myš…..52-53
Mgr. Ján Píš: Mladý včelár – Test č. 6……..55
Ing. Richard Ružovič: Včelárska signalizačná služba . . . 56-57
Spoločenská rubrika, oznamy ….58
Inzercia…………………..59
Napísané životom ……………60
Krížovka………………….60

Related Posts