Nezaradené

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 7

Na stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 7 „dotácia na opeľovaciu činnosť včiel“ podľa NV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v podohospodárstve a rozvoji vidieka pre SHR a právnicke osoby. Žiadosť je možné podať na Pôdohospodárskej platobnej agentúre v termíne od 12.8.2013 do 9.9.2013.

Bližšie informácie je možné získať na adrese: https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5423

Related Posts