Nezaradené

Obežník 10/2013 – Kurz:Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom

Slovenský zväz včelárov v spolupráci s akreditovanou vzdelávacou inštitúciou Strednou odbornou školou pod Bánošom, Banská Bystrica a RZ SZV Banská Bystrica organizuje kurzy ošetrovania včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom.

Príloha: Obežník-10-2013_Kurz_aerosol.doc (131.5 KB)

Related Posts